Faktoring Rzeszów – bezpłatne porównanie ofert

Chcesz zabezpieczyć swoją firmę przed uczciwymi kontrahentami? Zależy Ci na dobrej płynności finansowej – bez konieczności proszenia klientów o płatność? Porównamy dla Ciebie oferty faktoringu w Rzeszowie za darmo!

Zapraszamy do kontaktu z naszymi Niezależnymi Ekspertami Finansowymi, bezpłatnie porównamy oferty faktoringu w Rzeszowie

Telefon: +48 533 88 78 78

Bezpłatnie porównujemy oferty faktoringu w Rzeszowie - zadzwoń teraz!
Bezpłatnie porównujemy oferty faktoringu w Rzeszowie – zadzwoń teraz!

Zachęcamy do skorzystania z usługi faktoringu. W zależności od potrzeb Twojej firmy oferujemy faktoringi na wymiar – dla małych, średnich i dużych firm. Faktoring w Rzeszowie jest prowadzony przez grupę doświadczonych ekspertów finansowych. Dzięki znajomości prawa bankowego, bogatej siatki ofert od różnych Partnerów dobierzemy faktoring pod zakres prowadzonej działalności, obrotów finansowych oraz indywidualnych potrzeb. 

Co to jest faktoring? 

Faktoring to usługa polegająca na wykupie należności firmy przed upływem terminu zapłaty. Wszelkiego tupu faktury są opłacane przez firmę faktoringową. Zwyczajowo są to należności z prowadzenia procesu sprzedaży produktów bądź usług. Faktoring jest usługą skierowaną głównie do firm. 

W praktyce wygląda to tak: 

 1. Twoja firma wystawia klientowi fakturę z długim terminem spłaty. 
 2. W trakcie trwania umowy z klientem sprzedajesz ją firmie faktoringowej. 
 3. Otrzymujesz część kwoty w formie zaliczki. 
 4. Kiedy klient opłaci fakturę kolejna część kwoty trafia na Twoje konto. 

Dzięki tym 4 podstawowym krokom możesz szybciej otrzymać środki finansowe. Jeszcze przed ostatecznym terminem wykonania usługi lub produktu możesz zabezpieczyć swoją pozycję na rynku przed niekorzystnymi zdarzeniami losowymi np. utratą płynności finansowej lub zapłatą za niezrealizowaną usługę. 

Jak firma może otrzymać należności za fakturę? 

W momencie przekazania faktur do firmy faktoringowej dokonuje się realizacja procesu zapłaty za Twoje należności. Początkowo ma ona postać zaliczki. Najczęściej pieniądze są przekazywane w ciągu 24h godzin od momentu przekazania faktury. Środki finansowe są przekazywane na konto firmowe. Kiedy faktura zostaje opłacona przez Klienta otrzymujemy kwotę całościową. Zwykle wynosi ona 90% wartości faktury. Pozostałe 10% pobiera firma faktoringowa. Jest to prowizja za realizację danej usługi. 

W zależności od wyboru faktoringu usługa ta może obejmować różnego typu dodatki, które ułatwiają odzyskiwanie pieniędzy za realizacje faktury. Do najbardziej popularnych rodzajów faktoringów należą: faktoring odwrócony oraz cichy faktoring. W skład licznych dodatków wchodzą usługi powiązane z monitoringiem należności kontrahentów czy usługi windykacyjne. 

Zapraszamy do kontaktu z naszymi Niezależnymi Ekspertami Finansowymi, bezpłatnie porównamy oferty faktoringu w Rzeszowie

Telefon: +48 533 88 78 78

Faktoring Rzeszów – bezpłatne porównanie ofert
Faktoring Rzeszów – bezpłatne porównanie ofert

Rodzaje faktoringu 

Faktoring online w Rzeszowie koncentruje się na kilku obszarach faktoringu. Jedną z najbardziej rozchwytywanych usług jest faktoring odwrócony. Usługa ta skupia się w główniej mierze na nabyciu należności Twojej firmy poprzez zapłatę faktur na rzecz dostawców oraz kontrahentów przed terminem realizacji danej usługi. W tym modelu możemy wyróżnić dwie podgrupy faktoringu: 

 • faktoring odwrócony – w pierwszym wariancie przedsiębiorca przekazuje faktorowi podmioty, z którymi zamierza podjąć współpracę. Na podstawie faktur deklaruje się podjęcia wszelkich warunków umowy i zapłaty w późniejszym terminie. Faktor wypłaca dostawcom środki na dostarczenie i produkcje towarów. Następnie faktorant spłaca wszystkie faktury wraz z odsetkami na rzecz faktora w określonym terminie. 
 • faktoring odwrócony (dłużny) – jest to rodzaj długu zaciągniętego przez klienta u faktora. Niezrealizowane zobowiązania finansowe będą podlegały spłacie w określonym u faktora czasie. Podstawą na zapłaty długu jest umowa faktoringowa. 

Niezależni eksperci finansowi skrupulatnie badają potrzeby Klientów. Chętnie udzielają porad z zakresu i formy działania faktoringu. Jedną z usług dodatkowych jest cichy faktoring. W momencie pojawienia się cesji wierzyciel nie ma pojęcia o jej zaistnieniu. Firma windykacyjna przejmuje sprawę i przekazuje pieniądze na konto faktoranta. 

Faktoring pełny bez regresu – to najbardziej korzystna opcja dla naszych Klientów. W momencie braku uzyskania płatności za fakturę cała odpowiedzialność jest przenoszona na faktora. Kiedy przedsiębiorca otrzyma zaliczkę za fakturę – zachowuje ją. Wartość zaliczki waha się w granicach 80-90%. Z uwagi na korzyści faktoring pełny jest jedną z najdroższych usług. Faktoring pełny może występować w opcji z regresem. 

Jak doradzamy naszym klientom? 

Nasza firma zajmuje się faktoringiem zewnętrznym dla klientów firm, spółek oraz osób fizycznych, prowadzących działalność gospodarczą. W celu fachowej obsługi opracowaliśmy Model Obsługi Klienta. Oto kilka prostych kroków, które dzielą Cię od umowy faktoringowej: 

 1. Umówienie się na spotkanie – w celu rozmowy z doradcą warto skorzystać z rozmowy telefonicznej. Jest to najszybsza droga do uzyskania faktoringu. 
 2. Spotkanie – Bezpośrednie spotkanie z doradcą pozwala nam na świadczenie usługi fachowo i rzetelnie. W trakcie rozmowy doradca będzie mógł zadawać pytania, zbierać wytycznie od Klienta. Na ich podstawie zostanie opracowany szkic umowy faktoringowej. 
 3. Porównywanie ofert naszych Partnerów – Pośród setek ofert banków, firm faktoringowych doradca wybierze kilka ofert poglądowych. Na ich podstawie stworzy dla Klienta prostą prezentacje. 
 4. Przedstawienie ofert – doradca zapozna Klienta z przykładowymi ofertami faktoringu. Za ich pomocą klient wybierze swoje finansowanie. 
 5. Złożenie dokumentów – Na tym etapie kompletujemy wraz z klientem niezbędne umowy i faktury, a także podpisujemy umowę.  
 6. Decyzja – Klient otrzymuje decyzję od instytucji finansowej. 

Zapraszamy do kontaktu z naszymi Niezależnymi Ekspertami Finansowymi, bezpłatnie porównamy oferty faktoringu w Rzeszowie

Telefon: +48 533 88 78 78

Nasi Partnerzy 

Współpracujemy z rzetelnymi instytucjami finansowymi w Polsce. Współpraca z 24 bankami pozwala nam na rzetelną pomoc w zakresie udzielania faktoringu. Do grona naszych partnerów możemy polecić faktoring mBankPKO czy ING. Jako niezależni sprzedawcy nie jesteśmy podporządkowani wyłącznie jednej instytucji. Wachlarz naszych partnerów ma wiele zalet, które pozwalają nam świadczyć usługi etycznie. Z naszym doradztwem Klient może otrzymać rzetelne informacje odnośnie oferty wraz z przedstawieniem kruczków w umowie. 

Regionalna współpraca 

Obszarem naszego działania obejmujemy całe wojpodkarpackie. Możliwość współpracy z jednym regionem pozwala nam na lepszy dobór ofert pod kątem zapotrzebowania mieszkańców. Świadcząc usługi faktoringu w Rzeszowie możemy określić różnorodne potrzeby firm wraz z indywidualnymi preferencjami branż.

Z uwagi na współpracę z małymi firmami, które stawiają pierwsze kroki na rynku będziemy dobrymi doradcami w zakresie faktoringu i kredytowania. Dobra znajomość lokalizacji pozwala nam przewidywać problemy i dostosowywać zabezpieczenia płynności finansowej. Wieloletnie kariery naszych doradców będą fachową pomocą w licznych sprawach kredytowych. 

Sprawdź również oferty kredytów firmowych w Rzeszowie