Faktoring Rzeszów – bezpłatne porównanie ofert

Faktoring Rzeszów – bezpłatne porównanie ofert

Decyzja banku o przyznaniu bądź nie przyznaniu kredytu hipotecznego w wielu przypadkach może wpłynąć na wiele ważnych aspektów naszego życia. Nic dziwnego, że przed zawarciem różnorakich zobowiązań (jak np. podpisanie umowy przedwstępnej o kupno nieruchomości) chcielibyśmy wiedzieć czy na pewno otrzymamy kredyt. Czy promesa bankowa jest w takim przypadku dobrym rozwiązaniem?

Promesa to przyrzeczenie spełnienia świadczenia (najczęściej jest wykorzystywana przy udzieleniu kredytu). Często jednak pod pojęciem promesy kryje się obietnica bez pokrycia.

Co myśli klient:

 • Pod słowem „promesa” kryje się dokument stanowiący przyrzeczenie, obietnicę, który zobowiązuje bank do udzielenia kredytu po spełnieniu określonych w promesie warunków.
 • Skoro wydanie promesy wiąże się często z koniecznością poniesienia stosunkowo wysokiej opłaty (np. 500 zł), waga otrzymanego w zamian dokumentu powinna być na tyle wysoka, aby klient poczuł się usatysfakcjonowany korzyściami, które płyną z jego posiadania.
Promesa kredytowa, czym jest? Sprawdź!
Promesa kredytowa, czym jest? Sprawdź!

Czym może być promesa w praktyce stosowanej przez banki:

 • Dokumentem, w którym bank zobowiązuje się w sposób wiążący do udzielenia kredytu.
 • Dokumentem stanowiącym deklarację, która nie wiąże banku, często wyłącznie o charakterze informacyjnym (informacja dla klienta, że może się ubiegać o kredyt, nie przesądzając o jego otrzymaniu).

WNIOSKI:

 • Pod pojęciem promesy kredytowej mogą kryć się dwa różne rozumienia tego słowa – tj. dokument zobowiązujący bank do udzielenia kredytu oraz niewiążąca deklaracja.
 • Koszt deklaracji niekiedy znacznie przewyższa koszt dokumentu, który zobowiązuje bank do udzielenia kredytu, nawet o 200 – 300 zł.
 • Często spotyka się brak jasno określonych, jednolitych procedur wewnętrznych banku dotyczących wydawania zarówno promesy, jak i deklaracji niewiążącej.
 • Wysoki koszt wystawienia dokumentu nie musi być związany z posiadaniem przez niego cech, które umożliwiłyby realizację zamierzeń klienta.
 • Otrzymanie wystawionej przez bank deklaracji nie powinno stać się dla klienta impulsem do podejmowania dalszych kroków w kierunku nabycia nieruchomości, na którą zamierza on wziąć kredyt.
 • Aby uniknąć utraty wpłaconego zadatku lub poniesienia innych kosztów wynikających z niewywiązania się z umowy przedwstępnej przed jej podpisaniem należy uzyskać od banku dokument zobowiązujący bank do udzielenia kredytu.
 • Klient ma prawo żądać jednoznacznych, jasno sprecyzowanych informacji na temat istotnych cech produktu (opłat, charakteru wydawanego produktu, korzyści dla klienta płynących z jego sporządzenia, okresu oczekiwania na jego wystawienie).

1 Comments

 1. Ania z Rzeszowa pisze:

  Ciekawy wpis, zwłaszcza przed zaciągnięciem kredytu, dzięki i pozdrawiam 🙂