wydłużenie terminu spłaty kredytu
Czy możliwe jest wydłużenie terminu spłaty kredytu?
8 lutego, 2022
Czym jest kredyt obrotowy
Czym jest kredyt obrotowy?
21 lutego, 2022
Co to jest ubezpieczenie pomostowe

Co to jest ubezpieczenie pomostowe?

Osoby zaciągające kredyt mieszkaniowy, potocznie zwanym kredytem hipotecznym, muszą liczyć się z tym, że banki udzielające finansowania, będą oczekiwały pewnych dodatkowych zabezpieczeń. Jednym z nich jest ubezpieczenie pomostowe, które ma charakter ubezpieczenia okresowego, jednak wymagane jest praktycznie zawsze. Co to jest ubezpieczenie pomostowe? Jakie koszty się z nim wiążą? Co należy wiedzieć o tzw. pomostówce i do kiedy się ją opłaca?

Czym jest kredyt mieszkaniowy?

Kredyt mieszkaniowy to jeden z dostępnych na polskim rynku finansowym kredytów celowych, a więc takich, które są udzielane na określony w umowie cel. W przypadku kredytów mieszkaniowych może to być zarówno mieszkanie, jak i dom czy działka budowlana, na której chcemy postawić nieruchomość mieszkalną.

Kredyty mieszkaniowe wiążą się z koniecznością ustanowienia hipoteki, a więc swoistego zabezpieczenia interesów banków, gdy kredytobiorca nie będzie w stanie opłacać rat kredytu.

Czym jest hipoteka?

Hipoteka to tzw. ograniczone prawo rzeczowe na nieruchomości. Oznacza to, że wierzyciel, np. bank, na którego rzecz została ustanowiona hipoteka, ma prawo do egzekwowania swoich należności właśnie z danej nieruchomości i co najważniejsze, ma pierwszeństwo przed innymi wierzycielami. Jeśli kredytobiorca przestanie spłacać ciążące na nim zobowiązanie, instytucja może przejąć nieruchomość, sprzedać ją i odzyskać w ten sposób swoje pieniądze.

Ustanowienie hipoteki musi odbyć się poprzez stosowny wpis w księdze wieczystej danej nieruchomości, co często zajmuje nawet kilkanaście miesięcy. W tym czasie banki nie posiadają praktycznie żadnego zabezpieczenia, co powoduje, że od kredytobiorców oczekuje się wykupienia dodatkowego ubezpieczenia na ten okres. Jest to tzw. ubezpieczenie pomostowe, o czym poniżej.

Czym jest ubezpieczenie pomostowe?

Ubezpieczenie pomostowe to zabezpieczenie interesów instytucji finansowych na czas pomiędzy uruchomieniem kredytu a wpisem hipoteki do księgi wieczystej mieszkania, domu lub działki. Jak wspomnieliśmy już wcześniej, ustanowienie hipoteki w księdze wieczystej danej nieruchomości może zająć nawet kilkanaście miesięcy, a w tym czasie banki nie mają żadnego zabezpieczenia, w przypadku upadłości, braku spłaty lub zgonu kredytobiorcy.

Czy ubezpieczenie pomostowe jest wymagane?

Tu niestety nie mamy dobrych wiadomości, ponieważ znakomita większość banków w Polsce będzie wymagała ubezpieczenia pomostowego na czas wpisu hipoteki do księgi wieczystej nieruchomości. Instytucje finansowe muszą eliminować ryzyko braku spłaty, a zauważmy, że kredyty mieszkaniowe udzielane są zwykle na kwoty kilkuset tysięcy złotych z okresem spłaty sięgającym nierzadko nawet 30 lat.

Ile kosztuje ubezpieczenie pomostowe?

Koszt ubezpieczenia pomostowego zależny jest od wartości nieruchomości, a dokładniej wysokości kredytu udzielonego na jej zakup oraz okresu, w którym opłacana jest składka. Ostatnie dane pochodzące z resortu sprawiedliwości, który pracuje właśnie nad skróceniem czasu wpisu hipotek do ksiąg wieczystych, mówią, że średnia wysokość miesięcznej składki wynosi około 370 zł.

Jeśli czas oczekiwania na działania sądu rejonowego, w którym prowadzona jest księga wieczysta, wynosi 12 miesięcy, możemy przyjąć, że średni roczny koszt pomostówki kształtuje się na poziomie przekraczającym 4 tysiące złotych.

Od kiedy płacone jest ubezpieczenie pomostowe?

Ubezpieczenie pomostowe opłacane jest zasadniczo od chwili uruchomienia kredytu. Może to być wypłata całej sumy lub tylko pierwszej transzy kredytu mieszkaniowego. Inaczej będzie to wyglądało w przypadku kredytów zaciąganych na nieruchomość z rynku wtórnego, a inaczej w przypadku nieruchomości z rynku pierwotnego.

ubezpieczenie pomostowe
Ubezpieczenie pomostowe zabezpiecza bank do chwili ustanowienia hipoteki w księdze wieczystej. Ekspert kredytowy Rzeszów.

Tani kredyt mieszkaniowy? Bezpłatne porównanie kredytów hipotecznych na 2022 rok. Sprawdź teraz i zaoszczędź tysiące złotych.

Do kiedy opłacane są składki na ubezpieczenie pomostowe?

Ubezpieczenie pomostowe zwykle płacone jest w miesięcznych składkach, jednak wiele zależy od instytucji finansowej. Co do zasady obowiązuje ono wyłącznie do chwili ustanowienia hipoteki w księdze wieczystej nieruchomości. Po tym czasie bank nie ma prawa do naliczania opłat z tego tytułu.

Jeśli jednak zdarzy się, że składki są wciąż naliczane, należy skontaktować się z instytucją finansową i wnieść o zaprzestanie, a jeśli doszło do nadpłaty, złożyć wniosek o jej zwrot np. w formie kompensaty.

Ubezpieczenie pomostowe. Zmiany w 2022 roku

Z uwagi na znacznie wydłużony okres oczekiwania na wpis hipoteki do księgi wieczystej Ministerstwo Sprawiedliwości na początku tego roku rozpoczęło prace nad projektami ustaw, których celem byłyby zmiany w hipotece. Zgodnie z informacjami przekazywanymi przez wiceministra, resort chce, aby to notariusze dokonywali wpisów w księgach wieczystych, co miałoby usprawnić i znacznie przyśpieszyć ten proces.

Jeśli zmiany faktycznie weszłyby w życie, a MS wnosi o szybkie procedowanie ustawy przez Sejm, koszt ubezpieczenia pomostowego byłby znacznie niższy od tego, na który aktualnie narażeni są kredytobiorcy.

Poszukując taniego kredytu mieszkaniowego, warto wcześniej porównać oferty różnych banków z całej Polski, w czym pomóc może doświadczony i niezależny ekspert kredytowy. Różnica w kosztach kredytu może wynieść nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych, co przełoży się na wysokość miesięcznej raty, a także opłaty związane z ubezpieczeniem pomostowym.

Zdjęcia: Studio Roman, Solis Images via Canva

Komentarze są wyłączone.