Czym jest kredyt obrotowy

Czym jest kredyt obrotowy?

Właściciele firm, bez względu czy są to jednoosobowe działalności gospodarcze, spółki cywilne czy spółki prawa handlowego doskonale wiedzą, jak ważna jest płynność finansowa. Od niej też, a także łatwego dostępu do środków finansowych zależy powodzenie biznesu i możliwości dalszego rozwoju. Na szczęście istnieje wiele możliwości utrzymywania płynności nawet wtedy, gdy kontrahenci spóźniają się z płatnościami. Jedną z nich jest kredyt obrotowy, o którym w dzisiejszym wpisie.

Prowadzenie działalności wymaga płynności

Zaczęliśmy lekkim rymem, jednak nie sposób się z tym nie zgodzić. Aby móc regulować bieżące płatności, opłacać podatki, materiały, usługi, składki ZUS, wypłacać wynagrodzenia niezbędny jest prosty dostęp do środków finansowych. Naturalnie koszty prowadzenia działalności powinny być ponoszone z realnych jej przychodów, jednak praktyka biznesowa pokazuje, że z tym czasem różnie bywa. Nie chodzi tu nawet o rentowność przedsiębiorstwa, ale nierzadko samych kontrahentów, którzy spóźniają się z płatnościami i w ten sposób zaburzają płynność finansową naszej firmy.

Samo terminowe regulowanie należności to jednak niejedyna kwestia, którą można rozpatrywać w aspekcie płynności. Firma to żywy organizm, który musi się rozwijać, iść do przodu, dostosowywać do zmiennych warunków gospodarczych, konkurować, działać. Stanie w miejscu oznacza nieuchronną porażkę. Aby móc się rozwijać, niezbędne są jednak środki i wcześniej poruszona płynność finansowa. A tę zapewnić może m.in. finansowanie zewnętrzne. Zaliczyć do niego możemy dotacje, środki pochodzące od inwestorów czy popularne kredyty bankowe. Jednym z tych, które pozwolą zarówno na regulowanie bieżących opłat, jak i mogą być przeznaczone na dalszy rozwój, jest kredyt obrotowy.

Czym jest kredyt obrotowy?

Kredyt obrotowy, czy też, jak nazywają go niektórzy, linia kredytowa, to niezwykle często praktykowany sposób finansowania bieżącej działalności. Środki pochodzące z kredytu obrotowego zostają udostępnione zwykle w rachunku bieżącym, czyli tym, na który wpływają przychody z prowadzonej działalności, a odsetki liczone są wyłącznie od wartości, która została wykorzystana przez przedsiębiorcę w określonym cyklu rozliczeniowym – zwykle wynosi on jeden miesiąc.

Kredyt obrotowy pozwala na finansowanie praktycznie wszystkich kosztów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, a więc mogą zostać przeznaczone zarówno na bieżące opłaty, jak i zakup towarów czy usług bądź inwestycje. Kredyt obrotowy udzielany jest zwykle na podstawie wpływów na rachunek, jednak wiele instytucji oczekuje także dodatkowych dokumentów finansowych. Wszystko zależy jednak wyłącznie od danego banku. Kredyt obrotowy ma charakter kredytu odnawialnego, dlatego też często nazywany jest kredytem odnawialnym dla firm.

Rodzaje kredytów obrotowych

Kredyty obrotowe zasadniczo można podzielić z uwagi na to, na jakim rachunku środki zostaną udostępnione, a także tego, na co mogą być przeznaczone. Przedsiębiorcy do wyboru mają zatem kredyt obrotowy w rachunku bieżącym oraz kredyt obrotowy w rachunku kredytowym. Oba z nich są do siebie mocno zbliżone, jednak nie są identyczne.

kredyt obrotowy
Kredyt obrotowy dla firmy może przyjąć różne postacie. Ekspert kredytowy Rzeszów.

Ważne. Przed wyborem kredytu firmowego warto skonsultować się z doświadczonym ekspertem kredytowym, który porówna oferty różnych banków i przedstawi najkorzystniejszy sposób finansowania działalności gospodarczej. Nie zawsze oferta banku, w którym prowadzony jest rachunek firmowy, będzie najtańsza.

Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym

Jednym z rodzajów kredytów obrotowych jest kredyt udzielany w rachunku bieżącym, a więc tym, na który wpływają płatności za faktury lub rachunki wystawiane klientom bądź kontrahentom. Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym jest najczęściej wybieraną formą kredytów obrotowych. Pozwala on na finansowanie wszystkich kosztów związanych z działalnością gospodarczą, a aby go otrzymać, nie trzeba zwykle przedstawiać bankowi szczegółowych danych finansowych. Instytucja podczas rozpatrywania wniosku kredytowego zbada / oszacuje możliwości firmy właśnie na podstawie wpływów na rachunek rozliczeniowy w określonym czasie. Najczęściej jest to 12 ostatnich miesięcy, jednak niektóre banki są gotowe do udzielenia kredytu obrotowego nawet po 3 miesiącach regularnych wpływów.

Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym jest rodzajem kredytu odnawialnego, co oznacza, że wykorzystany limit pokrywa się automatycznie z wpływów na dany rachunek, co “czyści” zadłużenie i jednocześnie odnawia dostępny limit, z którego przedsiębiorca może korzystać. Odsetki naliczane są na podstawie zadłużenia proporcjonalnie do okresu korzystania ze środków.

Kredyt obrotowy w rachunku kredytowym

Inną formą kredytu obrotowego jest kredyt obrotowy w rachunku kredytowym. Niewiele różni się on od swojego poprzednika, jednak udzielany jest zwykle na określony w umowie cel, co oznacza, że już w chwili zawierania umowy kredytowej, należy wskazać bankowi, na co będą przeznaczane pieniądze pochodzące z kredytu. Jak sprawdzi to bank? I tu właśnie jest kolejna różnica między nim a kredytem udostępnionym w rachunku bieżącym. Bank decydując się na udzielenie kredytu w rachunku kredytowym, robi to po to, aby w prosty sposób można było ewidencjonować i księgować środki, co skutecznie uniemożliwia wykorzystanie ich na cele inne, niż te określone w umowie kredytowej.

Zdjęcia: kate_sept2004, fizkes/ via Canva.

Komentarze są wyłączone.