Jak sprawdzić swój BIK

Jak sprawdzić swój BIK i czy można to zrobić na darmo?

Szykując się do kredytu – zwłaszcza hipotecznego – warto zawczasu sprawdzić, jakie realnie mamy szanse na zaciągnięcie zobowiązania. W tym celu najlepiej pobrać raport z Biura Informacji Kredytowej, w którym zawarta jest cała historia kredytowa dotycząca naszej osoby. Niestety raport taki jest płatny, ale możemy go także pobrać bezpłatnie. Jak sprawdzić swój BIK? Co musimy zrobić, aby dowiedzieć się, jaką mamy punktację, a tym samym szanse na kredyt? O tym w dzisiejszym wpisie.

Czym jest raport BIK?

Weryfikacja naszej historii kredytowej, a jednocześnie szacowanie zdolności finansowej powinniśmy zacząć od wygenerowania raportu w BIK. Ten – o czym większość z nas już wie – zawiera w sobie pełną historię spłacania zaciągniętych w bankach zobowiązań. Co istotne, raport BIK zawiera nie tylko informację o tym, czy w ogóle spłaciliśmy kredyt i gdzie został on wzięty, ale także bardzo szczegółowe informacje o każdej spłaconej racie. Jeśli zatem choć raz spóźniliśmy się z płatnością nawet tylko jeden dzień, to w raporcie BIK, taka informacja będzie widoczna. Nie ma to zasadniczo wpływu na naszą punktację, chyba, że spóźnialiśmy się regularnie – wtedy może to być dla banku sygnał, że nie do końca umiemy pilnować terminów zobowiązań.

Skąd BIK pozyskuje dane?

Odpowiedź jest prosta. Z banków. Każda z instytucji finansowych, jaką jest bank, automatycznie informuje Biuro Informacji Kredytowej o nowym zobowiązaniu, każdej dokonanej wpłacie raty, każdym opóźnieniu, a także wszelkich złożonych przez konsumentów zapytań kredytowych i złożonych wniosków. Jak widać, w swojej bazie BIK posiada ogromną ilość informacji na temat każdego kredytobiorcy i dosłownie nic się przez nim nie ukryje. Naturalnie mamy możliwość cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, jednak zostanie to zrobione dopiero po upływie 5 lat od dnia finalnej spłaty zobowiązania kredytowego.

WAŻNE! Biuro Informacji Kredytowej na podstawie art. 105 ust. 4 Prawa bankowego ma ustawowe prawo do przetwarzania informacji stanowiącej tajemnicę bankową. To właśnie ten zapis daje Biurze Informacji Kredytowej tak duże uprawnienia. BIK ma prawo gromadzić i przetwarzać wszelkie informacje dotyczące kredytów zaciągniętych w bankach, SKOK-ach, a także niektórych firmach pożyczkowych.

Raport BIK a BIG

Zanim przejdziemy dalej, warto także poruszyć kwestię różnicy pomiędzy BIK a BIG i tego, czym ów “BIG” w ogóle jest. Jak wspomnieliśmy już powyżej, BIK przetwarza bardzo szczegółowe dane dotyczące kredytów i pożyczek zaciągniętych w bankach. BIG zaś to nic innego, jak Biuro Informacji Gospodarczej, w którym pojawiają się negatywne oraz pozytywne wpisy dotyczące spłaconych przez nas zobowiązań. W praktyce w BIG-ach – baz jest bowiem kilka – znaleść możemy przede wszystkim wpisy negatywne, czyli świadczące o niespłaceniu jakiegoś zobowiązania.

Do BIG-ów trafić mogą praktycznie wszystkie długi, nie tylko dotyczące ewentualnych zaległości na rzecz banków czy firm pożyczkowych. Trafimy także za niezapłacenie mandatu, rachunków za internet, telefon, a nawet pożyczek zaciągniętych u osób prywatnych. To, czy nasz dług się tam pojawi, zależy jednak wyłącznie od wierzyciela – nie ma bowiem prawnego obowiązku wpisywania długów osób prywatnych do BIG-ów.

Jednym z najpopularniejszych BIG-ów w kraju jest BIG Infomonitor. Jest on na tyle istotny, że trafiają do niego także wpisy zamieszczone w innych BIG-ach, a jednocześnie jest on powiązany także z BIK. To ostatnie powoduje zaś, że w raporcie generowanym w Biurze Informacji Kredytowej będą widoczne także dane zamieszczone w BIG Infomonitor.

Jak sprawdzić swój BIK?

Aby pobrać raport o sobie z Biura Informacji Kredytowej, przede wszystkim musimy założyć konto w systemie BIK. Aby to zrobić, trzeba wejść na stronę Biura Informacji Kredytowej dostępnej w sieci i wypełnić wszelkie niezbędne pola. Dane, które będziemy musieli podać to m.in. imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, PESEL, numer i seria dowodu osobistego, miejsce zamieszkania. Niezbędne będzie także wyrażenie kilku zgód m.in. na przetwarzanie danych.

Po założeniu konta i potwierdzeniu adresu e-mail niezbędne będzie także wykonanie przelewu weryfikacyjnego na 1 zł oraz potwierdzenie naszej tożsamości. W tym celu do pracowników BIK będziemy musieli przesłać zdjęcie lub skan dowodu osobistego. Istnieje także możliwość skorzystania z weryfikacji za pomocą listu. Ta opcja wiąże się jednak ze znacznie wydłużonym terminem aktywacji konta. To jest nam zaś niezbędne do pobrania raportu BIK.

Czy raport BIK jest płatny?

Niestety tak. Od kilku lat – przez zmiany dotyczące RODO – raport BIK jest płatny i kosztuje aktualnie 39 zł. Oznacza to, że nie ma już możliwości wygenerowania raportu BIK za darmo. Jeśli chcemy zatem jednorazowo wygenerować i pobrać szczegółowy raport na nasz temat, wraz z opisaną punktacją BIK, musimy zapłacić. Biura oferuje co prawda kilka “pakietów”, które umożliwiają także dodatkowe możliwości oprócz samego raportu, jednak jeśli zależy nam wyłącznie na jednorazowym raporcie, kosztować to będzie właśnie 39 zł.

Ale uwaga! W miejsce darmowego raportu BIK powstała tzw. “kopia danych”, które przetwarza i przechowuje Biuro Informacji Gospodarczej. Taki dokument nie będzie jednak tak obrazował naszej aktualnej sytuacji, co typowy raport BIK. Aby otrzymać kopię danych na nasz temat, musimy wysłać do BIK wniosek o ich udostępnienie. Biuro Informacji Kredytowej w ciągu miesiąca ma obowiązek nam je udostępnić.

Jeśli poważnie myślimy o zaciągnięciu zobowiązania kredytowego, warto pobrać wcześniej szczegółowy raport BIK, dzięki czemu otrzymamy jasną informację na swój temat, a także sprawdzimy swoją punktację (scoring). W otrzymaniu kredytu i sprawdzeniu zdolności kredytowej pomóc może niezależny ekspert kredytowy, który dzięki współpracy z wieloma bankami w kraju, ma dostęp do najlepszych ofert kredytowych.

Zdjęcie główne: Vanessa Garcia z Pexels

Komentarze są wyłączone.